Polish (Poland)English (United Kingdom)

 • bhp1
 • 17
 • 18
Start Filozofia SMART

Filozofia SMART

Nazwa  SMART BHP HSE wywodzi się z filozofii zarządzania jakością, a konkretnie z metody SMART, czyli precyzyjnego formułowania określonych celów. Zgodnie z tą filozofią , nasze szkolenia oraz nadzór realizujemy w sposób dopasowany indywidualnie dla każdego klienta.

Nasze usługi, tak jak każdy cel są:

S - SPECIFIC - ściśle określone, szczegółowe, specyficzne:

 • nasze usługi są dostosowane do profilu działalności danej firmy (np. duży zakład produkcyjny, mała firma budowlana,duża firma logistyczna).

M - MESURABLE - mierzalne:

 • dzięki współpracy z naszą firmą klienci unikają trudności związanych z kontrolą instytucji państwowych sprawujących nadzór nad BHP (PIP, UDT, PIS, PSP). Zaoszczędzony w ten sposób czas przekłada się na realne ograniczenie strat finansowych i jest wymiernym efektem tej współpracy.

A - ALIGNED - zbieżne na kilku płaszczyznach:

 • współpraca z naszą firmą jest bezpośrednio zbieżna z zapotrzebowaniem klienta:
  - jeśli klient oczekuje tylko szkolenia wstępnego dla jednej osoby - prowadzimy tego typu szkolenie,
  - jeśli klient pragnie nawiązać pełną współpracę z SMART- Szkolenia BHP HSE - zobowiązujemy się do prowadzenia całej dokumentacji bhp w firmie,
 • zbieżność aktualnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio dotyczących zagadnień BHP i jednocześnie nowatorskich rozwiązań oraz zastosowań w tej dziedzinie na całym świecie (HSEMS, PPE),
 • teoria jest zbieżna z praktyką.

R - REALISTIC - realistyczne:

 • nie opowiadamy bajek :) - szkolenia są wzbogacone o dokumentację fotograficzną BHP z pracy na różnych projektach,
 • podejmujemy się realizacji tylko takich zadań, które możemy wykonać.

T - TIMELY - aktualne, w określonym czasie:

 • aktualnie obowiązujące przepisy,
 • szkolenia przeprowadzane w ramach czasowych określonych w rozporządzeniu MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420),
 • klient decyduje o najdogodniejszym dla niego terminie szkolenia.