Polish (Poland)English (United Kingdom)

  • ochrona
Start Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska

Realizujemy prace eksperckie związane z ochroną środowiska polegające na:

  • Prowadzeniu ewidencji odpadów
  • Wyliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska
  • Przygotowaniu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach ich zagospodarowania, a także o instalacjach i urządzeniach służących  do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  • Prowadzeniu nadzoru środowiskowego podczas realizacji inwestycji
  • Przygotowywaniu wniosków, sprawozdań do urzędów i instytucji  w zakresie ochrony środowiska
  • Opracowywaniu Programów Gospodarki Odpadami, Informacji  o Wytwarzanych odpadach
  • Tworzeniu operatów wodno-prawnych,
  • Ocenie stanu środowiska oraz prowadzeniu badań i monitoringu środowiska (min. herpetologiczne, ornitologiczne)
  • Pełnym doradztwie we wszelkich kwestiach związanych z ochroną środowiskowych