Polish (Poland)English (United Kingdom)

 • 8
 • 20
 • 7

Szkolenia

Start Oferta

Oferta naszej firmy

Oferujemy Państwu:

 • Outsourcing w zakresie nadzoru nad warunkami pracy (bhp)- budowy, zakłady przemysłowe, firmy
 • Doradztwo z zakresu BHP, HSE, P.POŻ.
 • Kontrolę zakładu pracy pod kątem BHP i P.POŻ.
 • Wypełnianie nakazów pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • Opracowywanie instrukcji BHP
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Ocenę Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej

  Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.:

 • Wstępne ogólne (przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników)
 • Okresowe:
  - dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  - dla pracowników administracyjno-biurowych
  - dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  - dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenia mają formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, e-learning.

  Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, prezentacji multimedialnych. Wykładowcami są specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się u klienta, jak i w naszych salach wykładowych.

  Prowadzimy szkolenia z zakresu HSE:

  Szkolenia organizowane przez naszą firmę, poza elementami dotyczącymi tylko i wyłącznie polskiego prawa w zakresie BHP i P.POŻ., obejmują zagadnienia dotyczące HSE - między innymi takie jak:

 • Podstawy HSE - The grounds for HSE
 • Raportowanie zdarzeń i warunków niebezpiecznych - Unsafe Act/ Unasafe Condition Reporting
 • System zarządzania HSE drogą do sukcesu - HSE MS formula to success
 • Audytowanie systemu zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska naturalnego (HSE) - HSE MS Auditing
 • Zarządzanie liniowe - Line management
 • Proaktywne zarządzanie HSE - Proactive HSE management
 • Audyty i inspekcje kluczowym elementem systemu zarządzania HSE - HSEMS Audits and Inspection