Polish (Poland)English (United Kingdom)

  • bhp2

Szkolenia

Start BHP

BHP

Wypadki przy pracy i obrażenia powstałe w wyniku wypadków przy pracy stanowią istotne obciążenie ekonomiczne dla poszczególnych osób, pracodawców i całego społeczeństwa. Wypadki mogą mieć duży wpływ finansowy szczególnie na małe firmy. Niektóre związane z nimi koszty, takie jak stracone dni pracy lub utracony dochód są oczywiste i łatwe do wyrażenia w wartości pieniężnej. Wiele konsekwencji ekonomicznych wypadków jest jednak często ukrytych lub niemożliwa jest ich łatwa kwantyfikacja. Przedsiębiorstwa powinny zdawać sobie sprawę nie tylko z zakresu kosztów, ale również z dodanych korzyści, jakie może przynieść właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Badania wyraźnie wykazują, że skuteczne i zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest ściśle związane z jakością i rentownością działalności.

Korzyści z właściwego zarządzania BHP w firmie:

  • Mniej wypadków i chorób związanych z pracą oznacza niższą absencję, co z kolei prowadzi do obniżenia kosztów i mniejszych zakłóceń w procesie produkcyjnym. Pamiętajmy - najważniejsze jest ludzkie życie i zdrowie!
  • Znajomość standardów BHP jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa przez pracodawców i pracowników.
  • Zdrowi pracownicy są bardziej wydajni i zapewniają wyższą jakość produkcji.
  • Właściwie utrzymane urządzenia oraz zorganizowane z uwzględnieniem zasad ergonomii środowisko pracy zapewniają wyższą wydajność i jakość, a także ograniczają ryzyko wypadkowe.
  • Ograniczenie wypadków i chorób oznacza mniej odszkodowań i niższe ryzyko zobowiązań.
  • Koszty poniesione na sprawnie działające służby bhp są kilkukrotnie niższe od kar jakie może nałożyć na pracodawcę inspektor z Państwowego Inspektoratu Pracy. Kary wahają się od 1000zł do 30000zł!